Hoe kan Remeha u helpen bij het verkleinen van uw ecologische voetafdruk?

Klimaat is de laatste maanden een thema geworden dat voortdurend in the picture staat. De verschillende klimaatbetogingen drukken ons met de neus op de feiten, en maken ons ervan bewust dat we dringend anders moeten gaan leven om de Aarde ook in de toekomst leefbaar te houden.

Eén van die begrippen die in dat opzicht vaak gebruikt wordt, is de ecologische voetafdruk. Dit is een getal dat weergeeft hoeveel oppervlakte productieve grond en water we nodig hebben om onze levensstijl te handhaven. Hoeveel oppervlakte Aarde hebben we nodig om ons consumptieniveau te handhaven en onze afvalproductie te kunnen verwerken?

Indien we rekening houden met de totale oppervlakte van de Aarde en de totale wereldbevolking, dan zou elke persoon recht hebben op 2,1 hectare. Als je weet dat de voetafdruk van de gemiddelde Belg 5,1 hectare bedraagt, dan besef je dat we hier op grote voet leven.

Er zijn verschillende activiteiten en gewoontes die je ecologische voetafdruk kunnen vergroten of verkleinen. Typische voorbeelden zijn woon-werkverkeer, dagelijks waterverbruik, eetgewoontes en reisgewoontes.

Ook op vlak van woningverwarming kan je een invloed uitoefenen op je persoonlijke ecologische voetafdruk. Klassieke verwarmingsketels werken op basis van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en stookolie. Deze brandstoffen zijn uitputtelijk, en het veelvuldig gebruik ervan heeft dus een grote impact op het reservoir aan grondstoffen dat de Aarde ons biedt. Als deze grondstoffen verbruikt zijn, kunnen ze niet meer ontgonnen of hersteld worden.

Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft dus een negatieve impact op je ecologische voetafdruk. Hoe minder je ervan verbruikt, hoe beter je ecologische voetafdruk.

Condensatieketels

Net daarom is het belangrijk om ook op vlak van verwarmingsketels te kiezen voor zuinigheid en duurzaamheid. Daar kan Remeha u bij helpen! Onze condensatieketels zijn op zo’n manier ontworpen dat ze minder brandstoffen verbruiken dan oude verwarmingsketels, en daardoor zijn ze dus zuiniger. Het vervangen van uw oude ketel, verkleint uw voetafdruk.

Bij condensatieketels wordt, net zoals bij klassieke verwarmingsketels, water opgewarmd door verbrandingswarmte. Maar in plaats van de rook van die verbranding te laten afvoeren via de schoorsteen, zal de warmte in die rook opnieuw gebruikt worden om het water op te warmen. Je rendement zal hierdoor met enkele procenten stijgen.

Zonneboilers en warmtepompen

Maar Remeha laat je toe nog een stap verder te gaan. Via een warmtepomp of een zonneboiler kan je een deel van je verwarmingsbehoeften opvangen via groene energie. Zonneboilers en warmtepompen maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals de buitenlucht, de warmte van de zon en de warmte in de aardbodem. Zolang deze energiebronnen veelvuldig aanwezig zijn, kunnen ze voor een groot deel voorzien in je verwarmingsbehoeften.

Zonneboilers en warmtepompen zullen niet voor de 100% je oude verwarmingsketel kunnen vervangen, maar zullen wel kunnen dienen als mooie aanvulling. Op deze manier zal je met een zonneboiler tot 60% kunnen besparen op fossiele brandstoffen, wat je ecologische voetafdruk alweer een beetje kleiner maakt.

eTwist

Ook wie een bestaande verwarmingsketel heeft, en nog niet van plan is om een nieuwe ketel te plaatsen, kan nog steeds besparen op fossiele brandstoffen met de hulp van Remeha. De eTwist van Remeha is een slimme thermostaat die je helpt om energie te besparen.

Zo geeft de Remeha eTwist je inzicht in je dagelijkse energieverbruik, waardoor je bewuster omspringt met je verwarmingsketel. Bovendien kan je via de eTwist je verwarmingsketel vanop afstand bedienen, door gebruik te maken van de app. Hierdoor kan je je verwarming alsnog lager zetten indien je dit vergeten bent vooraleer je thuis vertrok.

Verklein je ecologische voetafdruk met Remeha

Remeha biedt je verschillende oplossingen aan om je ecologische voetafdruk te verlagen. Door minder aardgas of stookolie te verbruiken, of door gewoon bewuster om te gaan met je energie, kan ook jij je steentje bijdragen aan een leefbare planeet.