Onderhoud van uw gasketel? Wat zijn uw verplichtingen?

Net zoals bij een auto, is het verstandig om geregeld een gasketel of stookolieketel te laten onderhouden. Meer zelfs, het is wettelijk verplicht. En dat is maar goed ook, want het onderhoud van een gasketel of stookolieketel is niet iets waar je licht over gaat.

Waarom is een onderhoud nodig?

Je auto onderhouden doe je om ervoor te zorgen dat je niet plots een klapband krijgt, of om ervoor te zorgen dat je niet plots ergens in panne valt. Hetzelfde geldt voor je gasketel. Wil je dat je gasketel goed blijft functioneren, dan is het noodzakelijk om tweejaarlijks een onderhoudsbeurt te voorzien. Voor een stookolieketel is zelfs een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan te raden. In sommige delen van ons land is dit zelfs verplicht. (Opgepast: de frequenties voor de verplichte onderhoudsbeurt voor stookolieketels zijn verschillend al naargelang het gewest).

Het onderhoud van je gasketel heeft verschillende voordelen:

  • Een technicus zal er tijdens het onderhoud voor zorgen dat je gasketel goed blijft afgesteld. Dit zorgt er dan weer voor dat je minder energie verbruikt, en dat je minder CO2 uitstoot.
  • Een gasketel die goed is afgesteld, zal langer meegaan. Dit betekent uiteraard dat je minder snel een nieuwe gasketel moet kopen, wat je geld doet besparen.
  • Door je gasketel regelmatig te onderhouden, zal je mogelijke defecten proactief opsporen. Dit voorkomt dat je op een dag plots letterlijk in de kou zit.
  • Niet alleen defecten worden proactief opgespoord. Ook ronduit gevaarlijke situaties worden op tijd gedetecteerd. Denk hierbij maar aan explosies of CO-vergiftiging.
  • Niet enkel controle van de ketel is belangrijk. Ook een controle van bijvoorbeeld het expansievat, ontluchten van radiatoren, controle van de rookgasafvoer, controle van de veiligheidsventielen, enz zijn minstens even belangrijk voor de levensduur.

Wat houdt een onderhoudsbeurt juist in?

Het tweejaarlijks onderhoud van een gasketel is wettelijk verplicht, en de overheid heeft de spelregels dan ook nauwkeurig vastgelegd. Tijdens een onderhoudsbeurt worden dan ook een vast aantal zaken gecontroleerd en uitgevoerd.

In eerste instantie wordt de gasketel gereinigd. Het gaat hier dan in de eerste plaats om de brander en andere essentiële onderdelen. Indien nodig wordt de brander ook opnieuw ingesteld.

Indien het zich opdringt, zullen bepaalde onderdelen die te lijden hebben onder slijtage vervangen worden.

De technicus zal tijdens de onderhoudsbeurt ook enkele metingen uitvoeren. Zo wordt ondermeer de rookafvoer en de uitstoot van de verbrandingsgassen gemeten.

Nadat het toestel volledig is gecontroleerd en de nodige metingen zijn uitgevoerd, zal de technicus een reinigingsattest en een verbrandingsattest opmaken. Dit document moet je bijhouden, aangezien het dient als bewijs dat je gasketel wel degelijk is gecontroleerd. Op het document staat ook de naam en het officiële erkenningsnummer van de technicus vermeld.

Wanneer is het onderhoud wettelijk verplicht?

We gaven al aan dat een tweejaarlijks onderhoud van de gasketel wettelijk verplicht is. Maar dit geldt enkel voor verwarmingstoestellen die dienen als centraal verwarmingssysteem in een woning.

Gaat het om een toestel dat dient als bijverwarming, dan valt dit niet onder de wettelijke tweejaarlijkse onderhoudsbeurt. Denkt hierbij maar aan haarden op gas, of andere individuele gasgestookte verwarmingstoestellen. Maar, voor je eigen veiligheid is het uiteraard wel aan te raden ook deze toestellen op regelmatige basis te laten nakijken, om gevaar op CO-vergiftiging en dergelijke te vermijden.